Akvizice obchodních společností

  • Doporučení struktury transakce (regulatorní, daňové a s ohledem na ochranu investic)
  • Due diligence
  • Strategické poradenství v akvizičním procesu
  • Vyjednávání podmínek bankovního a nebankovního akvizičního financování
  • Sepis a vyjednávání podmínek akvizičních smluv a další transakční dokumentace
  • Povolení spojení – Evropská komise, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jiné národní protimonopolní úřady
  • Zastupování při vypořádání transakce a zajištění jejího řádného průběhu