Právo obchodních společností

  • Přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, jiné typy přeměn)
  • Zastupování na valných hromadách
  • Změny výše základního kapitálu, včetně kapitalizace pohledávek
  • Zajištění právního provozu obchodních společností a řádné činnosti jejích orgánů, regulatorní požadavky, rejstříková řízení
  • Zajištění a zprostředkování zakládání společností v České republice a jiných zemích