Jiné právní služby

 • Insolvenční právo a reorganizace
 • Právo nemovitostí
 • Komunitární právo
 • Pracovní právo, odměňování zaměstnanců a členů orgánů, volby členů orgánů volených zaměstnanci, interní předpisy
 • Průmyslová práva a duševní vlastnictví
 • Veřejnoprávní regulace finančních institucí
 • Private equity
 • Investiční společnosti a investiční fondy
 • Privátní tendry
 • Smlouvy v mezinárodním obchodě
 • Spolupráce se zahraničními partnery, včetně zakládání joint ventures a jiných forem spolupráce
 • Rozhodčí řízení a řešení sporů
 • Poradenství při výběru poskytovatelů právních služeb v České republice jiných zemích
 • Zakládání společností v České republice a jiných zemích, včetně offshore jurisdikcí