Zdravotnictví a farmacie

  • Posuzování a návrhy řešení specifických právních otázek v oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Ochrana hospodářské soutěže v oblasti zdravotnictví a farmacie