Hospodářská soutěž a ochrana spotřebitele

  • Spojování podniků
  • Kartelové dohody
  • Zneužívání dominantního postavení
  • Nekalá soutěž
  • Ochrana spotřebitele vůči poskytovatelům služeb a prodejcům s dominantním postavením na trhu
  • Zastupování sdružení na ochranu spotřebitelů v soudních řízeních
  • Zastupování v řízeních před úřady na ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí