Nominee Services

  • Doporučení vlastnické struktury
  • Volba vhodné jurisdikce
  • Kontrola činnosti orgánů a právní zastupování